Zanieczyszczenie powietrza jest głównym globalnym zagrożeniem dla pacjentów z POChPZanieczyszczenie powietrza jest głównym globalnym zagrożeniem dla pacjentów z POChP

15 maja 2023


Raport komisji GOLD 2023 opublikowany w majowym numerze ERJ donosi, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do patogenezy POChP. Aż 50% całkowitego ryzyka POChP może być związane z tym problemem.

W ciągu ostatnich dwóch dekad śmiertelność związana z zanieczyszczeniem powietrza wzrosła o 66% z powodu wielu czynników, w tym zwiększonego uprzemysłowienia i zmian klimatycznych. Chociaż palenie papierosów jest wiodącym czynnikiem ryzyka POChP, według GBD 2019 około 50% ryzyka jest przynajmniej częściowo związane z zanieczyszczeniem powietrza, przy czym przypisywane ryzyko wzrasta u osób mieszkających w krajach o niskich i średnich dochodach. U osób niepalących przez całe życie zanieczyszczenie powietrza jest głównym znanym czynnikiem ryzyka POChP.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na chorych na POChP:

 • Nie ma „bezpiecznych” poziomów zanieczyszczenia powietrza.
 • Zależność między poziomami zanieczyszczenia powietrza a zdarzeniami oddechowymi jest ponadliniowa.
 • Pożary lasów i ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, stanowią poważne zagrożenie dla pacjentów z POChP i znacznie zwiększają ryzyko zachorowalności i śmiertelności.
 • Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba osób umierających z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza wzrośnie o 100–300% z powodu zmian klimatu.
 • Narażenie na zanieczyszczenie powietrza wiąże się ze zwiększonym ryzykiem POChP i przyspieszonym pogorszeniem czynności płuc
 • Przewlekła ekspozycja na wysokie poziomy zanieczyszczenia powietrza upośledza wzrost płuc u dzieci
 • Nadmierna śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych związana z ekspozycją na PM 2,5 może preferencyjnie wpływać na pacjentów z POChP ze względu na dużą częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych u tych pacjentów

To tylko niektóre kluczowe przesłania.

W 2022 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło historyczną rezolucję, w której deklaruje, że każda osoba na świecie ma prawo do zdrowego środowiska, w tym czystego powietrza, wody i stabilnego klimatu.

Pilnie potrzebne są zdecydowane polityki w zakresie zdrowia publicznego w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza wraz z ukierunkowanymi strategiami łagodzącymi.

Artykuł źródłowy 

 

Powrót

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

  * pola wymagane

  zamknij -