„Advances in Respiratory Medicine” doceniony!„Advances in Respiratory Medicine” doceniony!

23 lipca 2023


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Z radością i dumą informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” czasopismo Advances in Respiratory Medicine w ocenie parametrycznej otrzymało 100 punktów (dotychczasowa punktacja wynosiła 40 punktów).

Jest to ogromne osiągnięcie i niewątpliwy sukces kolejnych Redaktorów Naczelnych i Zespołów Redakcyjnych, których działania na rzecz podnoszenia jakości naukowej i wydawniczej, umiędzynarodowienia i stałego rozwoju czasopisma Advances in Respiratory Medicine, stanowią o jego aktualnym kształcie i miejscu.

Uzyskanie po raz pierwszy współczynnika oddziaływania IF 1,8 oraz docenienie wartości naukowej naszego czasopisma przez wysoką ocenę w punktacji Ministerstwa Edukacji i Nauki, są to szczególnie ważne wydarzenia dla środowiska polskich pneumonologów, badaczy i klinicystów. Wskaźnik IF czasopisma oraz ocena Ministerstwa Edukacji i Nauki mają wymierne znaczenie w aktualnie obowiązującym systemie ewaluacji jednostek naukowych oraz przy ocenie publikacji i dorobku pracowników naukowych np. przy postępowaniu awansowym w zakresie stopni i tytułów naukowych.

Wierzymy, że tym samym czasopismo Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Advances in Respiratory Medicine stanie się atrakcyjnym tytułem także dla polskich autorów. Mamy nadzieję, że w ARM będziemy mogli publikować najlepsze prace powstające w polskich ośrodkach zajmujących się chorobami płuc oraz prace naukowców z innych dziedzin, prowadzących badania i przygotowujących publikacje w dziedzinie medycyny oddechowej.

Z wyrazami szacunku,

 

Redaktor Naczelny ARM                                                                                       Prezes ZG PTChP

Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk                                    Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

Associate Editors ARM

Dr n. med. Monika Franczuk

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski

Dr hab. n. med. Sebastian Majewski

Dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka

 

Powrót

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -