Regulamin kursu NWM dla Pielęgniarek


Regulamin kursu NWM

1. Kurs kierowany jest do lekarzy: specjalistów chorób płuc, chorób wewnętrznych, kardiologii, neurologii, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz do lekarzy będących w trakcie odbywania w/w specjalizacji a także do  pielęgniarek pracujących na oddziałach chorób płuc
oraz do pielęgniarek pracujących na innych oddziałach i ratowników medycznych, zainteresowanych tematyką kursu.

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i wysłanie on-line formularza zgłoszenia
(REJESTRACJA) dostępnego na stronie www.ptchp.org, dokonanie opłaty za warsztaty poprzez formularz (płatność on-line) lub na rachunek bankowy PTChP w Banku PKO BP IV O/K-ce nr 47 1020 2313 0000 3702 0190 4655
i w tym przypadku przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy: biuroptchp@ptchp.org.
Moment opłacenia jest momentem przyjęcia na kurs i będzie decydował o kolejności
przyjęcia, w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba miejsc.

3. Wypełniony formularz jest automatycznie rejestrowany w systemie PTChP, po pomyślnym
procesie rejestracji na wskazany adres mailowy przy rejestracji zostanie przesłany
komunikat z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

4. Przesłanie formularza zgłoszenia i wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapisaniem
się na kurs, z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt 5.

5. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Organizator może odmówić wpisania na listę
uczestników, mimo wniesienia opłaty za udział w kursie, gdy limit miejsc zostanie
wyczerpany. W takim przypadku osoba wpłacająca otrzyma zwrot opłaty za udział w kursie.

6. Lista uczestników kursu jest zamykana najpóźniej na 7 dni przed planowanym kursem, po
tym terminie nie ma możliwości rejestracji, wymiany uczestników ani dokonywania wpłat.

7. W przypadku, gdy osoba wpisana na listę uczestników po dokonaniu opłaty, zgłosi
Organizatorowi, iż nie może uczestniczyć w szkoleniu, o zwrocie opłaty decyduje termin
zgłoszenie nieobecności:
a. Do 7 dni przed rozpoczęciem kursu zwrot wynosi 100 % wniesionej opłaty
b. Poniżej 7 dni przed rozpoczęciem kursu nie ma możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

8. Zasady dokonywania opłat

a) Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty za warsztaty poprzez formularz (płatność on-line) lub na numer rachunku bankowego wskazanego w pkt. 2 regulaminu. Po dokonaniu opłaty  PTChP wystawi e-fakturę vat na dane osobowe/firmy podane przy rejestracji uczestnika na kurs. Nabywca szkolenia wyraża zgodę na otrzymanie e-faktur.
b) W przypadku, gdy za uczestnika kursu opłatę za kurs pokrywa firma zewnętrzna -dopuszcza się dokonanie przedpłaty na podstawie faktury proforma ewentualnie faktury vat z odroczonym terminem płatności wystawionej nie wcześniej niż 30dni przed datą rozpoczęcia kursu. W celu uzyskania takiej faktury należy wysłać wiadomość na adres mailowy: biuroptchp@ptchp.org z danymi firmy wnoszącej opłatę (dane adresowe, NIP) oraz nazwiskiem uczestnika kursu, za którego będzie wniesiona opłata.
c) Prosimy o rozważne podawanie danych potrzebnych do wystawiania faktur VAT, od stycznia 2018 roku nie ma możliwości modyfikowania tych danych po wystawieniu faktury VAT.

9. Prosimy pamiętać, że każdy uczestnik kursu powinien osobiście dokonać rejestracji, nie ma
możliwości przesłania drogą mailową zgłoszenia przez osoby trzecie.

 

 

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -