„Rok działań na rzecz zdrowych płuc: Polska Koalicja wskazuje kierunki na przyszłość”„Rok działań na rzecz zdrowych płuc: Polska Koalicja wskazuje kierunki na przyszłość”

18 grudnia 2023


Polska Koalicja Zdrowe Płuca została powołana 8 grudnia 2022 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc jako nieformalne, otwarte zrzeszenie, mające na celu wzmocnienie systemowych aspektów diagnostyki i leczenia chorób płuc w Polsce, zarówno z perspektywy pacjenta, jak i systemu opieki zdrowotnej. Pięciu sygnatariuszy miało wówczas ambitne plany i wiele zapału, ale również jasno sprecyzowane cele swoich działań. Co udało się im się zrealizować w ciągu ostatniego roku?

Dynamiczny rozwój Koalicji

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej, konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc i konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc dzieci – to te organizacje zapoczątkowały działania, które obecnie realizowane są przez 20 instytucji z zakresu pulmonologii. Koalicje tworzą obecnie konsultanci krajowi, instytuty naukowe, towarzystwo oceny technologii medycznych, organizacje pozarządowe oraz grupy pacjenckie. Taka interdyscyplinarność to siła tej inicjatywy.

„Rok 2022 był przełomowy, ponieważ udało nam się zawiązać Koalicję. Rok 2023 był czasem intensywnej pracy nad powiększaniem grona Koalicjantów o kolejne organizacje, ale również wielotorowych działań merytorycznych w grupach roboczych Koalicji. To wszystko traktujemy jednak jako przedbiegi do roku 2024 – liczymy, że będzie to rok rewolucyjny dla polskiej pneumonologii” – mówi dr Małgorzata Czajkowska – Malinowska, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc [PTChP].

Wszyscy koalicjanci pracują merytorycznie w 10 grupach roboczych. Dodatkowo Koalicja angażowała się w organizacje konferencji prasowych, wystawy w Sejmie czy udziału w dedykowanych posiedzeniach w Senacie. Były to duże wydarzenia, które rozpoczęły intensywną współpracę Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca z decydentami na rzecz budowania silnej pozycji pulmonologii.

Płuca w polityce

Wybory i długi okres formowania się obecnego rządu był czasem dużych emocji. Mamy nadzieje, że pulmonologia będzie zauważona i znajdzie się wśród priorytetowych działań Ministerstwa Zdrowia. Powołanie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Płuca jest pierwszym krokiem pokazującym, że eksperci będą mieli odpowiednią platformę do prowadzenia dialogu z parlamentarzystami. Mamy nadzieję, że przełoży się to również na współprace specjalistów z Ministerstwem Zdrowia.

„Jako członek senackiej Komisji Zdrowia oraz praktykujący lekarz doceniam osiągnięcia Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca. Wierzę, że przyszedł czas na zauważenie problemów polskiej pneumonologii i intensywną pracę nad podnoszeniem jakości opieki nad pacjentami” – komentuje senator Agnieszka Gorgoń – Komor

Polska Koalicja w elitarnym gronie

Koalicja jest członkiem międzynarodowej sieci International Respiratory Coalition, której celem jest promocja zdrowych płuc na całe życie i poprawa opieki pulmonologicznej.

 „Jak podkreśla prof. Guy Joos, prezydent International Respiratory Coalition, nigdy nadanie priorytetu zdrowiu płuc nie było istotniejsze a wdrożenie narodowych strategii pulmonologicznych bardziej pilne. Jako członkowie Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca zdecydowanie się pod tym podpisujemy, dlatego zrobimy wszystko, aby polska strategia pulmonologiczna stała się faktem” – podkreślił dr Aleksander Kania, sekretarz PTChP.

Rewolucyjny rok 2024

Już na początku Nowego Roku będziemy świadkami czegoś niezwykłego – głównym tematem 32. Finału WOŚP będą „Płuca po pandemii”. Pieniądze zebrane podczas finału zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 dziecięcych oddziałów pulmonologicznych i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. To wielka rzecz i realna pomoc dla pacjentów.

Podjęcie współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, aktywne wsparcie merytoryczne Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Płuc czy udział w pracach Telemedycznego Okrągłego Stołu to tylko cześć z zaplanowanych na rok 2024 działań.

Uruchomienie w Polsce sieci ośrodków typu Lung Cancer Unit również stanowi duże wyzwanie na Nowy Rok – chcemy, aby wypracowane zalecenia mogły zacząć funkcjonować” – przedstawia prof. Rafał Krenke, członek Zarządu Głównego PTChP oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

***

Polska Koalicja Zdrowe Płuca

 

Powrót

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -