Powołano Polską Koalicję ZDROWE PŁUCAPowołano Polską Koalicję ZDROWE PŁUCA

08 grudnia 2022


8 grudnia br. powołano Polską Koalicję Zdrowe Płuca, której celem jest wzmocnienie systemowych aspektów diagnostyki i leczenia chorób płuc w Polsce, zarówno z perspektywy pacjenta, jak i systemu opieki zdrowotnej. Koalicja powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i przystąpiło do niej pięciu sygnatariuszy z sektora opieki pulmonologicznej.

Przewlekłe choroby układu oddechowego stanowią istotny problem zdrowia publicznego w Polsce, a pandemia COVID-19 dodatkowo uwidoczniła problemy polskiej pneumonologii. Koalicja jest odpowiedzią na pilną potrzebę poprawy dostępności i jakości diagnostyki leczenia chorób płuc w Polsce. Za cel stawia sobie wsparcie tworzenia polskiej strategii pulmonologicznej skupiającej się na trzech obszarach: poprawa opieki nad chorymi cierpiącymi na przewlekłe choroby układu oddechowego, poprawa zdrowia płuc w kontekście wyzwań (po)pandemicznych i podnoszenie świadomości na temat wyzwań związanych ze zdrowiem układu oddechowego.

Podczas uroczystego powołania Koalicji w dniu 8 grudnia 2022 r., sygnatariusze oficjalnie podpisali Deklarację, wyrażając tym samym wolę współpracy na rzecz uznania chorób płuc za priorytet polskiej polityki zdrowotnej.

„Wierzymy, że jako Koalicja, nasz głos na rzecz polskich pacjentów z chorobami płuc wybrzmi ze zwielokrotnioną siłą, odzwierciedlając skalę problemu wywołanego przez te choroby oraz potrzebę podjęcia pilnych aktywności na rzecz poprawy obecnego stanu. Działania podejmowane przez Koalicję obejmować będą aktywności edukacyjne, komunikacyjne i opiniodawcze” – powiedziała dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Koalicja stawia sobie również za cel wypracowanie zaleceń dotyczących trzech obszarów dotyczących zdrowia układu oddechowego: profilaktyka i walka ze środowiskowymi uwarunkowaniami chorób układu oddechowego; postępowanie i opieka nad chorobami układu oddechowego przez całe życie; a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zdrowotnemu w całym kraju.

„Życie każdego człowieka zaczyna się i kończy oddechem. Bez sprawnego układu oddechowego niemożliwe jest dobre i długie życie. W ramach Koalicji chcemy podjąć wszelkie możliwe działania, aby zapewnić Polakom ZDROWE PŁUCA” – powiedział prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Wśród sygnatariuszy Koalicji znaleźli się: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc i Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc dzieci.

Członkostwo w Koalicji jest otwarte dla podmiotów, którym bliski jest jej cel i które chcą wspierać jej działania statutowe. 

Kontakt w sprawach Polskiej Koalicji ZDROWE PŁUCA – zdrowepluca@ptchp.org

 

 

 

 

 

Powrót

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -