Krzemica wśród imigrantów pracujących przy produkcji blatów kamiennych (kwarcowych) w Kalifornii – wierzchołek góry lodowej krzemicyKrzemica wśród imigrantów pracujących przy produkcji blatów kamiennych (kwarcowych) w Kalifornii – wierzchołek góry lodowej krzemicy

06 sierpnia 2023


Krzemica wśród imigrantów pracujących przy produkcji blatów kamiennych (kwarcowych) w Kalifornii wierzchołek góry lodowej krzemicy

Krzemica jest postępującą i nieodwracalną przewlekłą chorobą płuc spowodowaną wdychaniem respirabilnej krzemionki krystalicznej. Pylica krzemowa, choć jest jedną z najstarszych uznanych chorób zawodowych i w pełni uleczalną, nie należy do przeszłości. Krzemica pozostaje ważną przyczyną przewlekłych chorób układu oddechowego na całym świecie. Krzemionka jest jednym z najpowszechniej występujących minerałów naturalnych, a wdychanie respirabilnej krzemionki krystalicznej może mieć miejsce w wielu gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, górnictwie, wydobywaniu, produkcji oraz przy produkcji i wykańczaniu wyrobów kamiennych, takich jak jako blaty kuchenne i łazienkowe.

Krzemica związana z narażeniem zawodowym na pył z kamienia sztucznego (kwarc), popularnego materiału o wysokiej zawartości krzemionki, który jest używany do produkcji blatów kamiennych jest coraz większym problemem zdrowotnym.

W najnowszej publikacji w prestiżowym czasopiśmie „JAMA” opisano 52 przypadki krzemicy związanej z wytwarzaniem blatów z kamienia inżynieryjnego, zidentyfikowane w ramach ogólnostanowego nadzoru przeprowadzonego przez Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego (2019-2022). Analizę danych przeprowadzono w okresie od października 2022 do marca 2023 roku.

Krzemica związana z zawodowym narażeniem na pył z kamienia inżynierskiego występowała głównie wśród młodych latynoskich imigrantów. Wielu pacjentów miało ciężką chorobę, a niektóre przypadki były śmiertelne. Opóźnienie w rozpoznaniu wystąpiło u 30 (58%) pacjentów, najczęściej z powodu alternatywnych wstępnych rozpoznań bakteryjnego zapalenia płuc (9 [30%]) lub gruźlicy (8 [27%]).

W momencie rozpoznania 20 (38%) pacjentów miało zaawansowaną chorobę (postępujące masywne włóknienie) ze znacznie lub bardzo znacznie zmniejszoną FEV1 odpowiednio u 8 (18%) i 5 (11%). Spośród przypadków 10 (19%) było śmiertelnych; mediana wieku (IQR) w chwili zgonu wynosiła
46 (38-51) lat, a 6 pacjentów (12%) żyło z przewlekłą spoczynkową hipoksemią. Jedenastu chorych skierowano na przeszczep płuc.

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2807615

Epidemia krzemicy wśród inżynierów kamieniarzy, opisana przez Fazio i wsp. czasopiśmie „JAMA”, jest bardzo ważna w podnoszeniu świadomości społecznej na temat tej całkowicie możliwej do uniknięcia choroby. Jak zauważa towarzyszący artykuł redakcyjny Hua i wsp. „Engineered Stone–Associated Silicosis—A Lethal Variant of an Ancient Disease”, ta choroba jest prawdopodobnie niedostatecznie zgłaszana. To prawdopodobnie wierzchołek góry lodowej krzemicy.

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2807621

Opracowanie: dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

Powrót

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -