Efekty działań ZG PTChP dotyczące wpisania specjalizacji „choroby płuc” na listę specjalizacji priorytetowychEfekty działań ZG PTChP dotyczące wpisania specjalizacji „choroby płuc” na listę specjalizacji priorytetowych

31 sierpnia 2023


14 czerwca 2023 r. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc zgłosiło uwagi do opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (numer w wykazie prac legislacyjnych MZ 1535) z obszernym uzasadnieniem.

„Paragraf 1. projektu rozporządzenia określa neurologię jako priorytetową dziedzinę medycyny, co ma na celu zachęcenie lekarzy do podejmowania specjalizacji w dziedzinie neurologii. W projekcie rozporządzenia brakuje określenia pulmonologii jako priorytetowej dziedziny medycyny, o co, jako Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, apelujemy”.

22 czerwca 2023 r. senator Agnieszka Gorgoń – Komor złożyła oświadczenie senatorskie w sprawie uznania specjalizacji chorób płuc za dziedzinę priorytetową.

Specjalizacja chorób płuc jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie podstawowych świadczeń zdrowotnych i zwiększenia dostępności do kompleksowej opieki dla pacjentów z chorobami takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, gruźlica, przewlekła niewydolność oddychania, zaburzenia oddychania w czasie snu, mukowiscydoza oraz choroby śródmiąższowe płuc. Ponadto choroby układu oddechowego stanowią istotny problem ekonomiczny, generując znaczne koszty leczenia”.

24 lipca 2023 r. z inicjatywy Przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia senator Beaty Małeckiej – Libery zostało zorganizowane specjalne posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia na temat chorób płuc, podczas którego Pani Przewodnicząca postulowała o wpisanie pulmonologii na listę dziedzin priorytetowych.

„Jest to ogromnie ważne i na pewno będzie wymagało czasu, zanim tych specjalistów wyszkolimy”.

1 sierpnia 2023 pojawił się raport z konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetowych dziedzin medycyny. Zgłoszenie Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dot. wpisania pulmonologii na listę dziedzin priorytetowych zostało w nim ujęte. Odpowiedź Ministerstwa brzmi: „Propozycja dodania chorób płuc do katalogu priorytetowych dziedzin medycyny zostanie rozważona przy pracach nad kolejną nowelizacją rozporządzenia.”

Temat został również ujęty w artykule w Cowzdrowiu: https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/mz-rozszerza-liste-dziedzin-priorytetowych-ma-juz-kolejne-propozycje

Ukazała się też interpelacja nr 43461 do ministra zdrowia w sprawie występujących problemów kadrowych i obsady lekarzy zajmujących się leczeniem zakaźnych chorób płuc w naszym kraju złożona przez posła Krzysztofa Głuchowskiego. W treści interpelacji poseł zadaje pytanie:

Czy w zaistniałej sytuacji Ministerstwo Zdrowia planuje działania zwiększające motywację lekarzy do uzyskania specjalizacji pulmonologa i późniejszego zatrudnienia się w placówkach leczących zakaźne choroby płuc?

Link do treści: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CUHBAG&view=6

Będziemy dalej czynić starania, aby dziedzina chorób płuc została wpisana do katalogu priorytetowych dziedzin medycyny przy pracach nad kolejną nowelizacją rozporządzenia.

Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

Prezes

Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Powrót

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -