„Advances in Respiratory Medicine” uzyskał po raz pierwszy Impact Factor„Advances in Respiratory Medicine” uzyskał po raz pierwszy Impact Factor

03 lipca 2023


28 VI 2023 zapisze się w historii „Advances in Respiratory Medicine” (ARM). W tym dniu firma Clarivate ogłosiła aktualizację swoich rocznych raportów za rok 2023, a w tym listę czasopism z tzw. współczynnikami oddziaływania, czyli z „Impact Factorem” (IF). Po raz pierwszy w ponad 100-letniej historii ARM uzyskał IF. Wartość wyliczonego IF dla ARM wyniosła 1,8. Ten wielki sukces dla całego środowiska polskich pneumonologów, to zwieńczenie ponad 10-letnich starań Redakcji czasopisma oraz władz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP), czyli właściciela ARM.

Pozwolę sobie na skrótowe przypomnienie najważniejszych działań z ostatnich lat, które pozwoliły ARM uzyskać pierwszy IF. Od roku 2013 (decyzją ówczesnej Redaktor Naczelnej prof. Moniki Szturmowicz, przy wsparciu ZG PTChP i prezes prof. Doroty Góreckiej) wszystkie artykuły w Pneumonologii i Alergologii Polskiej (poprzednia nazwa ARM) zaczęły być publikowane wyłącznie w języku angielskim oraz rok później w formacie „open access”. Kolejny Redaktor Naczelny prof. Wojciech Piotrowski wraz z Zespołem Redakcyjnym oraz przy wsparciu kolejnych ZG PTChP kierowanych przez kolejnych prezesów prof. Władysława Pierzchałę i prof. Pawła Śliwińskiego dokonał wielu ważnych zmian takich jak: zmiana charakteru czasopisma na wyłącznie naukowe, co udało się osiągnąć przez przesunięcie artykułów edukacyjnych do innego czasopisma, zmiana nazwy czasopisma na anglojęzyczną – ARM oraz wprowadzenie czasopisma do wszystkich najważniejszych baz w tym m.in. w 2018 do Emerging Sources Citation Index. Od niemal 2 lat mam zaszczyt kierować Redakcją ARM. W tym okresie przeprowadziliśmy szereg zmian mających na celu zwiększenie cytowalności nadsyłanych artykułów (m.in. zwiększenie odsetka odrzucanych prac, poprawa szybkości decyzji redakcyjnych, usprawnienie procesu recenzowania, pozyskanie nowych zagranicznych recenzentów, promocji czasopisma w celu pozyskiwania artykułów od autorów z renomowanych uczelni). Dużą część tych zmian udało się przeprowadzić w związku z dokonaną w 2022 zmianą wydawcy czasopisma na MDPI – światowego lidera czasopism naukowych typu „open access”.
Co oznacza uzyskanie IF? Przede wszystkim ma znaczenie dla społeczności naukowej, gdyż jest certyfikatem najwyższej jakości naukowej czasopisma. Rada redakcyjna Web of Science, która przyznaje IF stosuje 24-punktowe kryteria jakościowe. Tylko 15% ocenianych przez Web of Science przechodzi tą rygorystyczną oceną, dzięki czemu autorzy wysyłający publikację do czasopisma z IF mają prawo ufać, że ich dzieło trafia do podmiotu godnego zaufania. Z kolei wartość wskaźnika IF pozwala autorom na szybkie zorientowanie się jaka jest przeciętna wartość publikowanych w ostatnim okresie artykułów w tym czasopiśmie. Co więcej wartość wskaźnika IF publikowanych artykułów ma znaczenie przy ocenie dorobku naukowców np. podczas ubiegania się o stopnie lub tytuły naukowe. Z tego powodu wielu polskich autorów nie chciało w ostatnich latach publikować artykułów w ARM.
Mamy nadzieję, że wraz z uzyskaniem IF polscy autorzy powrócą do ARM i będą przysyłać swoje najlepsze prace do naszego, polskiego czasopisma.

Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
Redaktor Naczelny ARM

Powrót

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -