W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Regulamin nagrody im. prof. Janiny Misiewicz

włącz .

Komitet Naukowy Nagrody im. Prof. Janiny Misiewicz zadecydował o przyznaniu jednej głównej nagrody pierwszemu autorowi pracy oryginalnej, która zyskała największą liczbę punktów, po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komitetu Naukowego. Średnia ocen jury była pomnożona przez Impact Factor pisma w którym ukazał się artykuł.
Laureatem Nagrody im Prof. Janiny Misiewicz został Dr Tomasz Jagielski - Mutation profiling for detection of isoniazid resistance in Mycobacterium tuberculosis clinical isolates

 

Pragnąc uczcić pamięć prof. Janiny Misiewicz, wielkiego ftyzjatry, naukowca, lekarza, organizatora walki z gruźlicą, twórcy podstaw współczesnej polskiej pneumonologii, odważnego człowieka, „męża opatrznościowego” Szpitala Wolskiego, szczerego przyjaciela młodzieży lekarskiej;
 
Pragnąc zaakcentować wagę jaką Polskie Towarzystwo Chorób Płuc przywiązuje do idei doskonalenia umiejętności zawodowych i popierania rozwoju naukowego młodych kolegów pracujących nad szeroko rozumianą problematyką chorób układu oddechowego;

Pragnąc mobilizować młodych pneumonologów do publikowania wyników swoich prac w najlepszych pismach o wysokim impact factor umożliwiających dostrzeżenie polskich osiągnięć naukowych na forum międzynarodowym;

Pragnąc umożliwiać uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych młodym lekarzom, którym w dzisiejszych czasach szczególnie trudno przychodzi znajdowanie możliwości sfinansowania udziału w międzynarodowych zjazdach naukowych;

Pragnąc uhonorować najwybitniejszych polskich pneumonologów, wyróżniających się na polu naukowym i edukacyjnym oraz będących wzorem dla młodych naukowców i lekarzy

Kontynuując 11-letnią tradycję Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTCHP
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
ustanawia
NAGRODĘ im. prof. Janiny Misiewicz
DLA  MŁODEGO PNEUMONOLOGA
ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ ORYGINALNĄ ROKU
w dziedzinie klinicznej i doświadczalnej

REGULAMIN NAGRODY
im. prof. JANINY MISIEWICZ
Dla młodego pneumonologa za najlepszą pracę oryginalną roku

§ 1

 1. Nagroda jest formą indywidualnego uhonorowania młodych autorów najlepszych publikacji w zakresie chorób układu oddechowego.
 2. Nagroda będzie przyznawana w dwóch kategoriach:
  - klinicznej
  - doświadczalnej

§ 2

 1. O przyznanie nagrody może ubiegać się osoba pracująca na terenie całej Polski, która w chwili opublikowania pracy nie ukończyła 35 roku życia i była jej pierwszym autorem.
 2. Nagroda przyznawana jest w obu kategoriach tylko pierwszemu autorowi pracy opublikowanej w okresie minionego roku kalendarzowego.
 3. Wyboru nagrodzonych prac dokonuje Zarząd Główny PTChP na podstawie oceny zgłoszonych prac przez powołaną w tym celu Komitet Naukowy Konkursu osobny dla prac klinicznych i doświadczalnych kierując się ich walorami merytorycznymi i impact factor pisma, w którym artykuł był opublikowany.

§ 3

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:

 1. Autorzy lub współautorzy prac pretendujący do nagrody
 2. Kierownicy jednostek, w których są zatrudnieni, bądź prowadzą badania naukowe kandydaci do nagrody
 3. Zarządy oddziałów terenowych PTChP
 4. Sekcje specjalistyczne PTChP
 5. Zarząd Główny PTChP

§ 4

Prace należy zgłaszać do Biura ZG PTChP do 31 stycznia każdego roku, załączając kopię pracy w formie papierowej lub elektronicznej, informację o pierwszym autorze (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce pracy, adres korespondencyjny) oraz "impact factor" pisma w okresie w którym praca została opublikowana.

§ 5

 1. Za ustalenie kolejności miejsc odpowiada Komitet Naukowy Konkursu powoływany na okres czterech lat przez Zarząd Główny PTChP.
 2. W ocenie prac brane będą pod uwagę: nowatorstwo podjętego tematu i zastosowanej metodologii badawczej, forma prezentacji wyników oraz umiejętność właściwej oceny znaczenia otrzymanych rezultatów, wartość merytoryczna pracy ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dla     wyjaśnienia patogenezy chorób płuc dla postępu w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego.
 3. Praca będzie punktowana przez każdego z członków Komisji w skali 1-10.
 4. Ostateczna ocena pracy będzie wynikiem przemnożenia średniej z punktów uzyskanych od wszystkich recenzentów przez „impact factor” pisma, w którym ukazała się praca.

§ 6

 1. Nagrodą w obu kategoriach będzie sfinansowanie udziału laureata w dorocznym Kongresie European Respiratory Society, zgodnie z rozporządzeniami Zarządu Głównego PTChP oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 2. Komisje mogą również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnie dużych walorach merytorycznych.

§ 7

 Wyniki konkursu będą ogłaszane na uroczystym posiedzeniu PTChP i zostaną również opublikowane w Pneumonologii i Alergologii Polskiej i prasie medycznej.

Komitet Naukowy Konkursu im. prof. Janiny Misiewicz w dziedzinie prac klinicznych:

 1. Prof. dr hab. med. Monika Szturmowicz - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 2. Prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka - Colegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 3. Dr hab. med. Tadeusz Przybyłowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. Dr hab. med. Wojciech Piotrowski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 5. Dr hab. med. Piotr Boros - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 6. Dr med. Andrzej Obojski - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 7. Dr med. Tadeusz M Zielonka - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komitet Naukowy Konkursu im. prof. Janiny Misiewicz w dziedzinie prac doświadczalnych:

 1. Prof. dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 2. Prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 3. Prof. Mieczysław Pokorski – Polska Akademia Nauk
 4. Prof. dr hab. med. Anna Dubaniewicz - Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 5. Prof. dr hab. med. Robert Mróz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 6. Dr hab. med. Piotr Kopiński - CM Uniwersytetu w Toruniu
 7. Dr med. Szymon Skoczyński - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach