Akademia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
Forum dyskusyjne nt. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc zapraszamy Państwa do udziału w cyklu spotkań organizowanym w ramach Akademii PTChP w formie forum dyskusyjnego nt. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Od blisko trzech lat obowiązują nowe, znacznie zmodyfikowane zalecenia dotyczące klasyfikacji i leczenia chorych na POChP. Niestety standardy leczenia POChP w Polsce ciągle nie są w pełni wypełniane i odbiegają od średniego poziomu w Unii Europejskiej. Celem organizowanego przez Towarzystwo cyklu spotkań jest stworzenie możliwości przedyskutowania wszelkich wątpliwości i trudności w realizowaniu polskich, zaktualizowanych w 2014 roku zaleceń dotyczących postępowania w POChP.

Zaproszenia do udziału w forum skierowane zostały do osób najbardziej zaangażowanych w kształtowanie standardów leczenia chorób płuc w danym regionie kraju, czyli Kierowników Klinik Chorób Płuc, Ordynatorów Oddziałów Chorób Płuc i Kierowników Specjalistycznych Poradni Chorób Płuc. Udział w spotkaniach zapowiedzieli Konsultanci Wojewódzcy ds. chorób płuc, w miarę możliwości Konsultant Krajowy ds. chorób płuc oraz autorzy polskich zaleceń dotyczących POChP. Podczas forum omówione zostaną aktualne standardy postępowania z chorym na POChP zgodne z zaleceniami Towarzystwa i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o refundacji leków wziewnych.

Szczególnie chcemy przedyskutować następujące zagadnienia:
1. Miejsce cholinolityków w leczeniu POChP. Krótko czy długo działające?
2. Miejsce nowych leków złożonych w terapii POChP, czyli kiedy stosować LAMA/LABA, a kiedy wGKS/LABA?
3. Wziewne glikokortykosteroidy - czy wszystkie są takie same, czy jednak inne? Który dla jakiego chorego?
4. Leczenie inhalacyjne w dobie napływu wielu nowych urządzeń do terapii wziewnej - co koniecznie trzeba przypominać lekarzom praktykom?
5. Zastosowanie β-blokerów u chorych na POChP ze współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi. Bezpieczne, czy jednak nie?
6. Leczenie za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Partnerami tego projektu Akademii PTChP są firmy Boehringer-Ingelheim, Pfizer i AstraZeneca.
Za stronę techniczną konferencji odpowiada firma Medical Marketing Services.

Prof. Władysław Pierzchała
Prezes PTChP

Prof. Paweł Śliwiński
V-ce Prezes PTChP